Dyfeisiau Mewnbwn ac Allbwn

Gan Rachel Harris

Dyfeisiau Mewnbwn

Input Devices

Y Ddyfeisiau Mewnbwn a'i Hystyr ...

Mae gan ddyfeisiau mewnbwn yr hawl i fod yn llawlyfr neu'n awtomatig. Maent yn gadael i ni roi data crai i mewn i'r cyfrifiadur. Ond, er mae llawer o ddyfeisiau mewnbwn ar y cyfrifiadur, does dim rhaid iddyn nhw i gyd fod ar y cyfrifiadur.

Y dyfeisiau mewnbwn mwyaf cyffredin yw'r llygoden a'r bysellfwrdd. Dyfeisiau mewnbwn arall yw cyfri cyffyrddell, pêl lwybro, ffon reoli, camera digidol, sgrin cyffwrdd, meicroffon, fideo digidydd, llechen raffig a sganiwr. Pump arall yw synwyryddion, darllenwyr barcode, darllenwyr strip magnetig, darllenwyr inc cymeriad magnetig a darllenwyr marc optical. Roedd ffyn rheoli fel arfer yn cael ei ddefnyddio gan chwaraewyr, ond maent yn defnyddio pethau arall yn bellach, mewn adeiladwaith a hefyd ei ddefnyddio i reoli peirianwaith. Weithiau, mae peli lwybro yn cael ei ddefnyddio yn lle llygoden. Maent yn haws i bobl sy'n cael traffyrdd symud i'w ddefnyddio, maent yn cael ei ddefnyddio mewn CAD. Mae gemau ar lein yn defnyddio cyffyrddell (concept keyboard) a hefyd tiliau mewn pybiau a bwytai.

Dyfeisiau Allbwn

Input and Output devices

Y Dyfeisiau Allbwn a'i Hystyr

Dyfeisiau allbwn yw unrhyw fath o gyfarpar trydanol sy'n gysylltiedig gyda'r cyfrifiadur ac yn cael eu defnyddio i roi allan gwybodaeth o'r cyfrifiadur yn y ffurf o ysgrifen, lluniau, sŵn neu unrhyw gyfrwng bosibl arall.

Enghreifftiau o ddyfeisiau allbwn yw;

 • Monitor
 • Argraffwr
  • Argraffwr laser

   Argraffwr 'inc-jet'

   Argraffwr dot matrix

 • Plotiau - gall plotiau cael eu defnyddio i roi allan ansawdd uchel, cywirdeb, A3 neu'n uwch. Maent yn cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer y rhaglenni CAM a CAD
 • Golau
 • Dyfeisiau peirianneg - braich robot
 • Motors
 • Seinydd (speakers)
 • Taflunydd (projectors)
 • Swnwyr (buzzers)