Ympäristöoppi 1-2

Big image

Sisällysluettelo

MINÄ, KOULULAINEN

Koululaisena kasvaminen
Koulu alkaa
Oppimisen polulla


Turvallinen toiminta kotona ja koulussa
Turvallinen koulumatka

Polkypyöräilijän muistilista

Turvallinen koti
Toiminta hätätilanteessa


Hyvinvoiva ihminen
Tunteet kertovat sinusta
Terveen elämän avaimia
Huolehditaan puhtaudesta
Pois ruudun äärestä
Atshii! Sairaana
Pienten haavojen hoito

Toimitaan yhdessä
Monenlaisia lapsia
Hyvät tavat ja kaunis käytös
Monenlaisia perheitä

Ihmisen keho ja elämänvaiheet
Ihmiskehon osat
Luut ja lihakset
Hengitys ja verenkierto
Aivot ja aistit
Ruuansulatus
Ihmisen elämänvaiheet

ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT

Tutkitaan ja havainnoidaan
Tutkimusretkellä luonnossa
Elollinen ja eloton luonto
Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö

Kasvin osat

Eläimet kuuluvat eri ryhmiin

Neljä vuodenaikaa
Vuodenaikojen vaihtelu
Syksyinen luonto
Eläimet valmistautuvat talveen
Kasvit talvehtivat
Talvinen luonto
Metsän eläimiä
Lintulaudalla
Luonto keväällä ja kesällä
Eläinten lisääntyminen
Kasvin osat


ARJEN ILMIÖT


Tutkijan työkalupakki

Miten tutkitaan?

Tutkitaan vettä

Tutkitaan ilmaa

Tutkitaan tuulta ja säätä

Tutkitaan laitteita ja liikettä


ELÄMÄÄ MAAPALLOLLA

Pysy kartalla
Kartta ja ilmansuunnat
Erilaisia karttoja
Suomen maisemia ja alueita
Elämää Suomessa
Rajanaapurit ja Pohjoismaat
Maapallo avaruudessa

Aurinko on tähti

Vuorokauden- ja vuodenajat

Elämän perusedellytykset
Eliöt tarvitsevat vettä
Lämpö ja ilmakehä
Ravinto saadaan luonnosta

Metsän satoa

Pellon ja puutarhan satoa

Maapallon tulevaisuus on käsissämme
Mistä tavarat on tehty?
Korjaan ja kierrätän
Jätteet
Ilmastonmuutos