תכלת

האם ביכולתנו לקבוע את זהותה של התכלת המקורית?

היש ביכולתנו לקבוע כיום מהי התכלת המקורית שעליה דיברו חז"ל על אף היות מצווה זו בלתי נהוגה מזה יותר מ1300 שנה?

המצגת שלפניכם כוללת את המאפיינים של החילזון על פי חז"ל ואת 3 הצעות הזיהוי העיקריות שניתנו לחלזון זה

במהלך הדורות. לבסוף נמקד את עיוננו בחלזון ארגמון קהה קוצים ובנכונות זיהויו כחלזון התכלת. נגבה זיהוי זה בממצאים היסטוריים וארכאולוגיים שבידינו, כמו כן, נעמוד על הקושי הכימי שבהפקת צבע זה והפתרון שניתן לו לאחרונה:https://drive.google.com/file/d/0B6kspu7PWm93TG15QnNUdEtIaFk/edit?usp=sharing

צפו במחקר להתגלותו של התכלת.

מחקר גילה את מקור צבע התכלת
על פי המחקר מה דעתכם על לבישת ציצית עם תכלת.

התנגדות לתכלת.

הסתכלו בסרטון הבא וסכמו למה הוא תוקף את רעיון התכלת
מדוע לא לשים פתיל תכלת בציצית? - הרב אבינר
מה אתם חושבים האם יש לקבל את התחדשותה של מציאת התכלת או לא?