It's all healthy!

Anna Sigríður - keeping up with the health

Big image

Beer doesn't improve sex!

There are many odd stories that come from abroad and refer to all sorts of researches linked to body and health and it’s best to read these researches provisionally. I, for an example, choked in a lively way on my coffee the other day when I saw a story on Heilsutorg.is about how few beers before sex make men better lovers. It’s ofcorse absolute nonsense. So much that I think a beer company financed this reasearch. All of those who have engage in drinking beer and hvaing sex should know from experience that the finding from this research is not right. Beer is heavy in the belly and make people sluggish and lazy. That’s why beer is more fortunate to lap over a football game and acquire in the beer gut while the graceful people on the field runs after the ball. Beer is actually that type of alcahol that make people definatly not spry in bed. You can just as well say that cocaine make men better lovers and that it’s fortunate to have a line before having sex. It’s not enough that the beer makes men slow and not very likely to have sex in great style or with enthusiasm but it also comes with a damned stink that can late be considered sexy. And to insist that beer works like Viagra, steel hardens the penis as soon as it delayes orgasm is just crazy. Certainly it’s known that drunk men can take a long time to come. Somtimes even that long that the bedfellow is in that boring leverage to be waiting before the drunk finishes off. These effects are not stubborn though and when men reach the middle age it’s less likely that extravagant drinking causes that they have more trouble geting it up. That’s less fun and besides it’s not fun to replenish that bummer on to the drinking bummer. The foundation to good sex is ofcorse reciprocal rut and excitement that you can build up over a few drinks but then 2-3 glasses of wine or strong cocktails are more fortunate than the beer. And beer is not sexy. Period. Both persons ofcorse get most out of the sex if they both are reasonably conscious, fresh and not tired. Beer drinking people is often tried. And heavy. That’s why I say; Less beer, more sex!


The original text:

Þær eru margar furðulegar fréttirnar sem berast að utan og vísa í alls konar rannsóknir á hinu og þessu í sambandi við líkama og heilsu og best að taka þeim flestum með ákveðnum fyrirvara.Mér svelgdist til dæmis hressilega á morgunkaffinu mínu um daginn þegar ég sá þessa frétt hér á Heilsutorgi, um að nokkrir bjórar fyrir kynmök gerðu karla að betri elskhugum. Þetta er auðvitað slík reginfirra að mér dettur helst til hugar að rannsókn þessi hafi verið kostuð af einhverjum bjórframleiðanda. Allir sem hafa stundað bjórdrykkju og kynlíf hljóta að hafa reynslu af því að niðurstaða rannsóknarinnar stenst ekki.Bjór er þungur í maga og gerir fólk silalegt og latt. Þess vegna er bjórinn heppilegri til þess að lepja yfir fótboltaleik og safna í bjórvömbina á meðan spengilegt fólkið á sparkvellinum hleypur á eftir boltanum. Bjór er í raun sú tegund áfengis sem gerir fólk síst sprækara í rúminu. Það mætti alveg eins segja að kókaín geri menn að betri elskhugum og heppilegt sé að fá sér línu fyrir mök.Það er ekki nóg með að bjórinn geri menn þunga á sér og ekki mjög líklega til þess að ríða með einhverjum sérstökum tilþrifum og áhuga, heldur fylgir honum líka bölvaður óþefur sem getur seint talist sexí.Og að halda því fram að bjórinn virki eins og viagra, stálherði liminn um leið og hann seinki fullnægingu, er bara geggjun. Vissulega er þekkt að mjög fullir karlar geti verið lengi að fáða, stundum svo lengi að hamagangurinn getur orðið þreytandi og rekkjunauturinn kominn í þá leiðinlegu aðstöðu að vera farinn að bíða eftir að fyllibyttan klári.Þessi áhrif eru þó ekki langvarandi og þegar menn komast á miðjan aldur er heldur hættara við því að óhófleg drykkja verði til þess að þeir eigi erfiðara með að ná honum upp. Lítið gaman að því og ekki á það bætandi að hrúga risbömmer ofan á aðra drykkjubömmera.Grunnurinn að góðu kynlífi er auðvitað gagnkvæm gredda og spenna sem má vel byggja upp yfir nokkrum drykkjum en þá eru 2-3 léttvínsglös eða sterkir kokkteilar alltaf heppilegri en bjórinn. Enda er bjór ekki sexí. Punktur. Báðir aðilar fá svo vitaskuld mest út úr kynlífinu ef þeir eru með sæmilegri meðvitund, ferskir og óþreyttir.Bjórdrykkjumenn eru oftast þreyttir. Og þungir. Því segi ég: Minni bjór, meira kynlíf!

This article was mainly chosen because the title was interesting. On further reading the article there were some funny, hard and interesting words to translate. The content of the article is also good and interesting for people to read. The text was over all easy to translate but for the more complicated words ordabok.is came in handy.

Here is the link to the story:
http://www.heilsutorg.is/is/frettir/bjor-baetir-ekki-kynlifid0

Drinking alcohol may offer some health benefits!

Alkóhól notkun getur verið hál brekka. Hófleg drykkja getur veitt einhverja heilsu hagi, sérstaklega fyrir hjartað í þér. En mikil drykkja getur leitt í för með sér alvarlegar afleiðingar. Þetta hljómar eins og blendin skilaboð; Að drekka alkóhól getur veitt einhverja heilsu hagi, sérstaklega fyrir hjartað í þér. Hins vegar getur alkóhól einnig aukið hættuna á heilsuvandamálum og skaðað hjartað í þér. Svo hvort er það? Þegar það kemur að því að drekka alkóhól, er lykillinn að gera það í hófi. Vissulega þarftu ekki að drekka alkóhól og ef þú gerir það ekki nú þegar skaltu ekki byrja vegna þessara hugsanlegu heilsu haga. Í sumum tilfellum er best að forðast það alveg að drekka alkóhól. Þessir hugsanlegu hagir skipta ekki meira máli en hætturnar.
Heilsu hagir vegna hóflegrar alkóhóls notkunar
Hófleg alkóhól neysla getur veitt heilsu hagi.
Hún getur:


  • Dregið úr hættu á því að þróa eða deyja úr hjartasjúkdómi
  • Mögulega dregið úr hættu á blóðtappa (þegar slagæðar til heilans þrengjast eða stíflast og veldur því verulega minnkuðu blóðflæði)
  • Mögulega draga úr hættu á sykursýki


Jafnvel þó að sannanirnar um mögulega heilsu hagi vegna alkóhóls er ekki full víst og alkóhól getur kannski ekki komið til góða fyrir alla sem drekka það.

Viðmiðunarreglur fyrir hóflega alkóhól notkun
Ef þú velur að drekka alkóhól gerðu það þá aðeins í hófi. Fyrir heilsu hrausta fullorðna einstaklinga þýðir það allt upp í einn drykk á dag fyrir konur á öllum aldri og karla eldri en 65 ára og allt upp í tvo drykki á dag fyrir karla á aldrinum 65 ára og yngri.
Dæmi af innihaldi í einum drykk:


  • Bjór: 12 vökva únsur (355 ml)
  • Vín: 5 vökva únsur (148 ml)
  • Eimað brennivín: 1.5 vövka únsur (44 ml)


Hófleg alkóhól neysla getur verið mesti ávinningurinn eldri eða ef þú ert með gildandi hættu stuðul fyrir hjartasjúkdómum. Ef þú ert miðaldra eða yngri sýna sannanir það að jafnvel hófleg alkóhól drykkja getur gert meira slæmt en gott. Þú getur tekið önnur skref, til að hafa hag af fyrir hjarta- og æða heilsu, en að drekka. Borða hollan mat og hreyfa þig til til dæmis.


The original text:

Alcohol use can be a slippery slope. Moderate drinking can offer some health benefits. But heavy drinking can have serious consequences.

It sounds like a mixed message: Drinking alcohol may offer some health benefits, especially for your heart. On the other hand, alcohol may increase your risk of health problems and damage your heart. So which is it? When it comes to drinking alcohol, the key is doing so only in moderation. Certainly, you don't have to drink any alcohol, and if you currently don't drink, don't start drinking for the possible health benefits. In some cases, it's safest to avoid alcohol entirely — the possible benefits don't outweigh the risks. Here's a closer look at the connection between alcohol and your health.
Health benefits of moderate alcohol use
Moderate alcohol consumption may provide some health benefits. It may:

· Reduce your risk of developing and dying from heart disease

· Possibly reduce your risk of ischemic stroke (when the arteries to your brain become narrowed or blocked, causing severely reduced blood flow)

· Possibly reduce your risk of diabetes

Even so, the evidence about the possible health benefits of alcohol isn't certain, and alcohol may not benefit everyone who drinks.
Guidelines for moderate alcohol use
If you choose to drink alcohol, do so only in moderation. For healthy adults, that means up to one drink a day for women of all ages and men older than age 65, and up to two drinks a day for men age 65 and younger.
Examples of one drink include:

· Beer: 12 fluid ounces (355 milliliters)

· Wine: 5 fluid ounces (148 milliliters)

· Distilled spirits (80 proof): 1.5 fluid ounces (44 milliliters)

Moderate alcohol use may be of most benefit if you're an older adult or if you have existing risk factors for heart disease. If you're a middle-aged or younger adult, some evidence shows that even moderate alcohol use may cause more harm than good. You can take other steps to benefit your cardiovascular health besides drinking — eating a healthy diet and exercising, for example.


This article was interesting because this is a very interesting fact. The fact that drinking alcohol can offer a health benefit is just amazing. Of course it has to be moderate but that's just like every thing else. Everything is best done in moderation.
This text was harder to translate than the first one. But again ordabok.is was a good friend.


Here is the link to the story:
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551

Big image

(not so much) Interview with Logi Geirsson

I chose to talk to Logi Geirsson because in June 2014 he was my personal trainer and I really liked him as a trainer. He's a former handball player and was in 2nd place in the Olympics with the Icelandic national team. He graduated from Keilir with an personal trainer degree.


I sent him these questions:

1. Tell me about yourself; what is your education? What did you think about the study and how long was it?
2. Tell me about your company; Service? Employees? Marketing? Anything else?
3. How is a normal work day for you?
4. In what time of the year is the most business?
5. Is it often you don't see people get any success?

Unfortunately he couldn't reply to me.

Big image

How to stay calm when you know you'll be stressed

Daniel Levitin was talking about ways you can stay calm when you know you'll be stressed. He started on more obvious things or ways to not lose things so you won't be stressed. There is some station in the brain to help you memorise where important things are. Like your house keys, reading glasses or passport. He said that it was good to have special places for those things, like a particular drawer for your passport or a hanger by the door for your house keys, so they will always be in the same place when you need them. This will prevent stress. For an example when you're going out of the country you will know where your passport is. He also said that thinking about the worst things that could happen would help. For an example when your going out of the country you will imagine you forgetting your passport and you don't want that happening so you will go to your drawer and put it in your bag so you wont forget it. For the not so obvious things he said that it was good to stop and ask your self questions on what will happen. Like when you go to your doctor and you have to start taking some drugs. Don't just say ok give me the drugs. Stop, think and ask your doctor questions about the drug like how many people have to take the drug before it helps one person. Start a conversation with your doctor about this, in this case, and think about what he says.


This video was chosen because of how often people is stressed and it's good to know how to stay calm when you're stressed. This was a lecture and he was clear and Daniel didn't use anything to help him he just talked to the people which was very good.


http://www.ted.com/talks/daniel_levitin_how_to_stay_calm_when_you_know_you_ll_be_stressed

Your health depends on where you live

Bill Davenhall was talking about how your health depends on where you live. He got an heart attack a few years ago and he started asking some questions. "Why me? Why now? Why here? Could my doctor have warned me?" He talkes about an equation for life. Genetics + lifestyle + environment = Risks. These three things higher your risks for diseases. The genetics and lifestyle part are pretty obvious but what about the environment? The environment is your life places. The place you live, your work place and the places you go on your free time. You have to think about where you've lived. How the air you are breathing in is. It's not healthy for you to live near some factory where you're breathing in all sorts of toxic air. Also the quality of your drinking water. If doctors would add this to the medical reports they make you fill out they could recommend to you what is good and not good for you and it can lower your risks at all sorts of diseases.


This video was chosen mainly because of the title. People don't think about this to much. Most people know it's bad for you to live somewhere your not breathing good air but they really don't notice it. That was a really interesting video. He used slides to help him preform the lecture and it was a really good one.


http://www.ted.com/talks/bill_davenhall_your_health_depends_on_where_you_live#t-171632

Your life places have real affects on your health

Health doesn't start in an doctors office. It starts where we live and work, what we eat drink and how we sleep. Basically where we spend and what we do in our lives. And that is really important. Rishi Manchanda is talking about how it needs more doctors who look upstream. Who don't just provide some pills but who look for the actual problem. He took one patient Veronica as a sample. She had been in and out of clinics with a chronic headache. When she came to him he started by asking her where do you live? and it came out that she had a mould and a water leak in her house. And that's what was causing her headache. It's proven that your life places affect your health twice as much as your genetics.


This video was chosen again because of the title. This question is really good "What makes us get sick?" The answer was also really interesting. Rishi did this lecture really professionally. It's always more interesting when people who are holding lectures just talk about the material and actually know what they are saying. This was a very good lecture.


http://www.ted.com/talks/rishi_manchanda_what_makes_us_get_sick_look_upstream#t-503021

Big image