WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

Als je als werknemer schade aanricht aan anderen, of zelf schade oploopt, wie vergoed dan de schade? En wie zijn er allemaal verzekerd?

De werkgever draait op voor de gevolgen van arbeidsongevallen die:

 • verband houden met de opgedragen werkzaamheden;
 • plaatsvinden binnen de werkomgeving van de werknemer; en
 • plaatsvinden binnen de uren benodigd voor de werkzaamheden. ( art, 7:658 BW)
De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat de veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs van hem konden worden verwacht het ongeval niet konden voorkomen.


Ook is de werkgever niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het letsel van de werknemer heeft opgelopen, veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

Big image
Het is vaak moeilijk te bewijzen dat het ongeval opzettelijk is gebeurd.

Zolang het binnen de zogenoemde ' stelplicht' valt is de werkgever vaak aansprakelijk.

Dit houdt in dat de werkzaamheden waardoor het ongeluk gebeurde ook te maken moet hebben gehad met de opgedragen taak.

Naast letsel schade is schade aan kleding, door een ' onveilige ' werkomgeving ook verzekerd.


Ook komt het voor dat werknemers ziektes krijgen van het werk. ' beroepsziekten'.

Dit zijn dusdanige ziektes dat de werknemer niet meer instaat is zijn beroep ( volledig) uit te oefenen.Er zijn een aantal bekende situaties waar de hoge raad uitspraak over heeft gedaan, de zo genoemde Arresten:
 • Arena - Arrest
Hieruit is gebleken dat de werkgever ook aansprakelijk is wanneer de werknemer met een motorrijtuig , op de fiets, of lopend zich verplaatst voor een activiteit in opdracht van de werkgever.
 • KLM - Arrest
Hierbij kreeg een piloot van de KLM tijdens de wachttijd van twee vluchten een verkeersongeval. Dit ongeval gebeurde niet tijdens werktijd, maar er was wel verband met het werk. De werkgever was aansprakelijk voor dit ongeval.
 • Taxicentrale - Arrest
Hierbij werd een taxi chauffeur tijdens zijn werkzaamheden aangereden door een trein. Hij stak met zijn taxi een onbewaakte spoorwegovergang over en werd hierbij aangereden. Hij raakte hierdoor arbeidsongeschikt en kon zijn beroep niet meer uitvoeren. De taxicentrale had hiervoor wel een verzekering afgesloten, maar de uitkering hiervan was onvoldoende om de gehele gelede schade te dekken. Daarom stelde de chauffeur de taxi centrale aan voor vergoeding van het resterende bedrag.


 • Maatzorg - Arrest
In dit arrest bezocht een thuiszorgmedewerkster één van de klanten per fiets. Tijdens het fietsen kwam zij door de gladheid ten val en brak hierdoor haar been. Doordat de werkgever dit moeilijk had kunnen voorkomen zijn ze niet aansprakelijk. Wel moest er een schadevergoeding plaatsvinden.


 • TNT - Arrest
Tijdens dit arrest gleed een postbezorger uit over een plak bevroren sneeuw en brak hierbij haar enkel. Het letsel was zo ernstig dat zij haar vak al bezorger nooit meer kon uitvoeren.

Verzekeringsmogelijkheden

In verschillende situaties is de werkgever aansprakelijk voor schade door of aan de werknemer:


 • als een werknemer schade oploopt in verband met het werk;
 • als een werknemer schade oploopt in het verkeer
 • als voor de hierboven beschreven situaties geen adequate verzekering is gesloten.Om deze risico's in te dekken zijn er verschillende verzekeringsmogelijkheden:


 • werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurder van motorrijtuigen
( WEGAM)


De WEGAM verzekering dekt uw werkgeversaansprakelijkheid af in geval van schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt.


 • Verkeersschadeverzekering

De Verkeersschadeverzekering geeft dekking voor schade die:

 • de inzittenden van de verzekerde auto bij een ongeluk of verkeersongeval kunnen oplopen;
 • een verzekerde als voetganger kan oplopen bij een verkeersongeval, waarbij een motorrijtuig betrokken is;
 • een verzekerde als inzittende van een motorrijtuig, trein, tram of bus, kan oplopen bij een ongeluk of verkeersongeval.

Onder schade wordt verstaan: zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. De verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag.

 • schade verzekering voor inzittende

 • ongevallenverzekering voor inzittende

 • collectieve ongevallenverzekering

 • WIA - aanvullingsverzekering

 • WGA- hiaatverzekering

 • aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, inclusief de rubriek werkgeversaansprakelijkheid