התיישבות הארץ

"אם תרצו אין זו אגדה!"

התיישבות הארץ

Big image
שלמה ארצי - שיר בבוקר בבוקר (פתאום קם אדם)