חוזה חברות ושיתוף בין חברי

הקבוצה ז

מקום השיח:

כל החלק האדמינסטרטיבי יעשה דרך הפורום של קבוצה ז.וכל אחד צריך להכנס לפחות פעם בשבוע. ספיר תזכיר לגבי מועדי כניסה וביצוע מטלות בוואטסאפ.

וואטסאפ יהיה לשימוש יותר אישי ולהודעות יותר קצרות ולעדוד ולתזכר ארועים ומועדי הגשה.תיאום מפגשים, בעיות ושאלות וידוע טכני

המשימות המשותפות יבוצעו און ליין דרך ההנגאאוט ותוצר סופי יופיע בסביבות המשותפות כגון: גוגל דרייב פורום וכו.,

גוגל דוקס כאמצעי לניהול תוצרי כתיבה, עדכון ותיעוד, כל אחד יבצע את חלקו במשימה ויכתוב בגוגל דוקס וישתף את הקבוצה ואחד עורך את כל חומרי הקבוצה למסמך סופי – ניתן להעיר עד 3 ימים לפני תאריך ההגשה.

מועד השיח:

ברגע שתפתח מטלה,מרכז קבוצה (ספיר) תיידע את שאר הקבוצה דרך הוואטסאפ והפורום. אחריות כל אחד מהמשתתפים להכנס עד שבוע מיום ההודעה ולהגיב ולבצע את החלק הנדרש מכל אחד את החלק שלו במטלה, המטרה היא שיווצר דיאלוג משמעותי ורציף, כל אחד אחראי ליצור קשר עם הקבוצה ולהתעדכן בביצוע המשימות הקבוצתיות.

השתתפות:

יש להשתתף באופן פעיל ולבצע משימות בהתאם להנחיות שניתנות ע"י מנחי הקורס או ראש הקבוצה.במידה ומישהו לא יכול לקחת חלק בפעילות בזמן שמצופה ממנו, באחריותו ליצור קשר עם חברי הקבוצה ולעדכן אותו.

סיוע ועזרה:

כל אחד יעשה את המיטב למילוי תפקידו בקבוצה ובעת הצורך אפשר לסייע זה לזה, לייעץ ולהתייעץ ברוח של ביקורת בונה ופתוחה.

זמן קבוע לשיח:

צריך להחליט בהתאם לתאריכי המשימות


אחריות לתפקיד:

כל אחד לקח על עצמו תפקיד. ברמה העקרונית הוחלט שלא תתבצע רוטציה בתפקידים. אבל באחריות כולם לסייע אחד לשני כדי שיתקיים תהליך שיתופי בעבודה ושכולם יוכלו למלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר.


Big image