Dementie

Wat is dat???

Betekenis Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. Dementie is geen ziekte, zoals de meeste mensen denken, het is meer een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.

Verschillende vormen van dementie

Symptomen van dementie

Letterlijk vertaald "Ontgeesting, geestelijke aftakeling" Dementie is eigenlijk geen ziekte maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.
Bij dementie worden denken, oriëntatievermogen, begrip, leer-en oordeelvermogen en taalgebruik minder, terwijl het bewustzijn helder blijft. Maar het meest opvallend aspect van dementie zijn de ernstige geheugenproblemen.

Behandeling

Dementie is genezen is nog niet mogelijk. Behandeling is erop gericht de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Er wordt vaak naar gestreefd om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te houden, in een vertrouwde omgeving. Er zijn veelbelovende resultaten van onderzoek hiernaar.