SAW niveau 3 Kinderopvang

Schooldagen, vakken, stage, opleidingsduur, niveau's.

Schooldagen en vakken

Bij de opleiding SAW volwassenen, heb je 3 dagen school.

Je hebt verschillende vakken op school zoals:

* Nederlands

* Agogiek

* Engels
* Rekenen

* SLB

* IO

Stage

Je loopt 2 dagen stage in de week.

Je kunt verschillende richtingen kiezen in de SAW zoals:
* Kinderopvang (niveau 3)

* Pedagogisch medewerker (niveau 3 en 4)
* Pedagogisch medewerker jeugdzorg (niveau 4)

Opleidingsduur en niveau's

Je hebt 2 niveau's in de SAW, niveau 3 en 4.

Niveau 3 duurt 2 jaar en niveau 4 duurt 3 jaar.