ПРАВНО ПОСЛОВНА ШКОЛА

Ниш, Трг краља Милана 8

тел./факс (018) 249 270 ; 526 957

Директор: Милорад Гавриловић


E-mail: abskola@open.telekom.rs

Web: http://abskola.blogspot.com/ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

  • - пословни администратор
  • - службеник осигурања
  • - правни техничар
  • - техничар заштите од пожараПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

- 2 разреда по 24 ученика

- четворогодишње школовањеBig image
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА

- 24 ученика

- четворогодишње школовање

Big image
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

- 3 одељењна по 30 ученика

- четворогодишње школовање

Big image
ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

- 30 ученика

- четворогодишње школовање

Big image
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ВИДЕО
Poslovni administrator
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА - ВИДЕО
Sluzbenik osiguranja
-СЛИКЕ
Big image