Bøndene

Litt om jordbruket.

Bøndene ville kjøpe den jorda de dyrken fordi da kunne de selge avlingene og de slipper å betale skatt.

Litt om livet på norske bondegårer.

Mange bondefamilier ville gjerne kjøpe gårdene sin for å slippe å betale leieavgift til jordeiere, men det var enda flere fordeler ved å eie gårdene.
For det første kunne selveiere fritt hogge tømmer hvis gårdene hadde skog.
For det andre var en selveierfamiliene tryggere.

Laget av:

Anita Særnmo.