אידאולוגית הנאצים

כיצד האידאולוגיה השפיעה על התחום החברתי ?

חרם אחד באפריל - http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15583

Wednesday, Jan. 4th 1933 at 9pm

Germany

חרם אחד באפריל 1933 הוא הפעולה הראשונה שנערכה בגרמניה הנאצית נגד היהודים, אחרי עליית הנאצים לשלטון.
החרם היה אחד הביטויים של המגמה ההמונית, קרי שיתוף כל הגרמנים וגם הפשוט שבהם בפעולות אנטי יהודיות.

עדויות של ניצולי שואה

קישור לסרטון - https://www.youtube.com/watch?v=1yeS0cdloKg
בסרטון מופיעים ניצולי שואה שמתארים את חייהם בגטאות ואת הקשיים שעברו במהלך שהותם שם.

הגטאות הם למעשה עוד שלב בבידול היהודים משאר התושבים.

סרטון שמתאר את אידאולוגית הנאצים

קישור לסרטון - https://www.youtube.com/watch?v=ad3kObAJvXo

הסרטון מסביר לנו מהי אידאולוגית הנאצים, מאיפה התחילה, כיצד התפתחה ואת השפעתה הרבה על חיי היהודים וחיי התושבים בכלל