למידה מבוססת פרוייקטים

שכבת ה' מציגה "הנשיא בלמ"פ"

שאלה פורייה

האם צריך נשיא במדינת ישראל?

נפגשים פעמיים בשבוע לעבודה קבוצתית

כל קבוצה