Dementie

Als het geheugen vervaagt

Wat is dementie

Dementie is een geheel aan tekenen die voortkomen uit een vermindering van de hersenfuncties.

In bijna twee derde van de gevallen ligt de ziekte van Alzheimer aan de basis van dementie. Hierbij gaat het om een degeneratie of trage vernietiging van de hersencellen. Waarom dit proces zich bij bepaalde mensen voordoet en bij anderen niet, heeft de wetenschap nog niet kunnen achterhalen.

Symtomen

Eerste fase


Achteruitgang van het geheugen


  • men vergeet een ingrijpende of sterk emotionele gebeurtenis, zoals een verblijf in het ziekenhuis, het overlijden van een bekende of een recente reis;
  • men moet lang naar bepaalde woorden zoeken en men vindt moeilijk – of helemaal niet – zijn weg terug in een bekende omgeving.

Tweede fase


  • Men vindt het moeilijk om te redeneren, een oordeel te vormen of te begrijpen wat anderen zeggen.
  • Men wordt achterdochtig, maakt vaak ruzie en verdoezelt zijn fouten.
  • Men vindt het steeds lastiger om een complexe taak te organiseren.
  • Men weet niet meer hoe men eenvoudige taken moet uitvoeren.
  • Helder denken, praten, lezen en schrijven worden moeilijk.

Behandeling

Man kan een aantal gevolgen en de voortgang van dementie met geneesmiddelen enigszins beperken.


Ook kan men met gerichte trainingen proberen om de dagelijkse vaardigheden en de aandacht van wat er rond de patiënt gebeurt zo lang mogelijk behouden.


Maar op dit moment heeft mantelzorg de voorkeur. Mantelzorg moet de zieke in staat stellen zo lang mogelijk echte levenskwaliteit te behouden. Het is dus belangrijk om de algemene gezondheidstoestand van de zieke zo goed mogelijk te verzorgen. Dit loopt van begeleiding en verzorging tot verpleging.