sabiastians

Bialann Fhomhuireán

Tá an bhialann suite faoi uisce . Tá na bia blasta . Fáilte roimh gach duine . Tá atmaisféar go iontach agus theaghlach-chairdil . Bionn na freastalai an-chairdiuil leis na custaiméiri . Is I an bhialann is fear sa bhaile agus thoga na bia na bia átá again mar ta na cócari is fear domhain again anseo

réamhchursa

priomhchúrsa

mílseog

Big image
ta sé go iontach

find us in the sea

léirmheas

Chuaigh mé go dti bialann Sabiastions.Bhi an tatmaisféar ufaisach.Ni raibh aon deifur ar na freastalai agus bhi said drochbhéasach.Bhi an seirbhis go dona .Chonaic mé luch ar an urlar agus bhi an bia fuar agus rochostach. Bhi gruig san anraith agus bhi na gloini salach. D'ordaigh mé stéig ach fuair mé burgaire agus bhi sé an chostasach. Ni rabhaidh mé ar ais go dti an bhialann seo aris.

Lauren agus Hannah