תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת

יובל יונה

תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת

הנושא של פתיחת עסקים בשבת ואפשור תחבורה ציבורית הוא קונפליקט המעסיק את זה זמן רב את תושבי מדינת ישראל