ירושלים שלי

אורקי,גפן והדר

כיפת הזהב

הכותל המערבי

המנורה

Big image
שישו את ירושלים
מנהרות הכותל המערבי
Big image

גשר המיתרים

Big image

שער האריות