בעלי חיים נדירים

ארמדיל פיה ורוד

ארמדיל פיה הורוד.

הוא אולי לא פיה, ולא ורוד. אבל ארמדיל הוא גם לא ממש. הוא חצי חולדה וחצי ארמדיל. הוא ממשפחת הארמדליים הוא חיה נדירה ולא ידוע עליה עוד ממש הרבה דברים.