Erfenis verwerpen

Een erfenis krijgen

Als u een erfenis krijgt zijn er drie keuzes die u kunt maken, de erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. U heeft een beperkte tijd om hierin een keuze te maken. Als u ook maar iets als sieraden of fotoboeken veiligstelt aanvaard u al de erfenis met als gevolg om schulden te erven. Denk dus goed na wat u het beste kunt doen.

Waarom een erfenis verwerpen?

Een verwerping kan worden gedaan om financiële redenen. Meestal omdat er veel schulden zijn. Het kan ook een emotionele reden hebben. Als u bijvoorbeeld een slechte relatie had met de overledene en u het moeilijk vind om na zijn overlijden geconfronteerd te worden met zijn bezittingen en schulden.

Hoe verwerp je een erfenis?

Een erfenis verwerpt u door een verklaring bij de rechtbank af te leggen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening en bedragen ongeveer 114 euro. Als u een erfenis verwerpt word u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en kunt u de verwerping dus niet terugdraaien. Dit betekent dus ook dat u geen spullen van de overledene waar u emotionele waarde over heeft kunt krijgen. Let er ook op dat als u een erfenis verwerpt en u heeft kinderen dat zij de erfenis zullen opvolgen. Het maakt daarbij niet uit of ze minder- of meerderjarig zijn. Zij zullen de erfenis ook kunnen verwerpen.

Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige

Een moeder/vader of ander wettelijk vertegenwoordiger kan een nalatenschap namens een minderjarige verwerpen. Dit kan alleen als de kantonrechter daarvoor een machtiging heeft verleend. Het verwerpen moet gedaan worden in de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Een verwerping dient gedaan te worden door een verzoek bij de kantonrechter te maken. De kantonrechter zal alleen een machtiging verlenen als de nalatenschap negatief is als er bijvoorbeeld meer schulden zijn.