אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה

שטויות במיץ עגבניות

ךלחךלחיךלח