סופגניה

אביטל דנינו

סופגניה

סופגניה אוכלים בחנוכה


למה סופגניה אוכלים החנוכה?

סופגניה אוכלים בחנוכה לזכר שלא היה שמן כדי להדליק את המנורה אנו רוצים להזכיר את נס פךהשמן.

אנדרדוס - אחת בלילה (שיר מזמור לחנוכה)