העם זועק

אליס בליקוב, קורין חדד וקרן רחום

משפט המלך

  1. העם מבקש מלך חדש משמואל, שמואל מציג את המלך כמשהו לא מקובל ולכן בחירת המלך, לפי שמואל היא בחירה של העם, רצון של העם, ולכן הוא אומר: "מלככם, אשר בחרתם לכם", והוא אומר את דברי ה', המלך שהם יבחרו יהיה מלך אכזר שייקח הכל לעצמו ולא ידאג לעמו, יעשה את העם לעבדיו ובאותו יום ה' לא יעמוד לצידם, העם מתנגד לדברי שמואל ואומר שהם מאמינים בה' שיעמוד לצידם ויעזור להם.

העם מבקש מלך חדש

העם מרגיש שיש אנרכיה ואי-סדר אך למרות זאת שמואל מתנגד ואומר שהמלך שיבחרו יהיה מלך אכזר ו-ה', לא יעמוד לצידם במקרה זה. למרות זאת העם לא מוותר וממשיך לקוות למלך וזועק ל-ה' לעזרה.

לקבלת מלך חדש יש קריטריונים למשל שלמלך החדש לא יהיו מגבלות או חוקים ויש לו יותר מדי זכויות כגון: לקחת את הבנים הצעירים שישמשו כרצים לפני מרכבת המלך ויהוו את משמר ראשו ואת הבנות ייקח לעבודות משק בארמון כמשרתות וכטבחות, ובסמכותו של המלך לקחת לעצמו כל מה שיש לעם: את רכושם שכולל גם אדם ובהמה.

למרות כל מה ששמואל מספר זקני העם אומרים שהוא משקר ושמלך יעשה רק טוב לעם.

מגישות: אליס בליקוב, קורין חדד וקרן רחום ^-^