לומדים מדעי המחשב

תלמידים עירוני א

יש לכתוב את התכניות הבאות ולרשום את התוצאה המתקבלת.

כתוב והרץ את התכנית הבאה:

<script language="javascript">

document.write("<body text='blue'>hello <br>");

document.bgColor="pink";

document.write("מסמך זה נוצר בעזרת") ;

document.write("<br>JavaScript");

</script>

כתוב והרץ את התכנית הבאה:

<script language="javascript">

<!--

var num=prompt("הקלד מספר בין 1 ל 3");

num= parseFloat (num);

switch (num)

{

case 1 :document.write; ("אחת")

break;

case 2 :document.write; ("שתיים")

break;

case 3 :document.write; ("שלוש")

break;

default : document.write("<a href = ' switch_a.html'/> !!!נסה שוב <a>");

{

//-->

</script>

תכנית להרצה:

<script language="javascript">

var a,b;

a=window.prompt("הקלד מספר ראשון");

b=window.prompt("הקלד מספר שני");

if (a<b)

{

window.alert(a);

window.alert(b);

}

else

{

window.alert(b);

window.alert(a);

}

</script>

Javascript: Understanding the Weird Parts - The First 3.5 Hours