מבחן במתמטיקה לכיתות ז'

בית ספר רמת חן

מבחן לכיתות ז' במתמטיקה ייערך בתאריך 24-1-14

הנושאים למבחן:


1. שטחים והיקפים של משולש, מקבילית, טרפז וצורות מורכבות

2. גבהים במצולעים

3. ארבע פעולות חשבון (כולל חזקות) עם מספרים מכוונים, סדר פעולות

4. מספרים נגדיים והופכיים

5. פישוט והצבה

6. מערכת צירים


הנושאים נמצאים בספרי הלימוד מתמטיקה משולבת חלק א' ו-ב' , אתר lnet ואתר "אופק".


בהצלחה!

נדיה ורד ולידיה