סיבות למרד המכבים

מגישה: שלי זנדליס

הסיבות למרד המכבים הם:

1.המרד פרץ כתגובה למתן גזרותיו של אנטיוכוס, מלחמה למען ביטול הגזרות. החשמונאים רצו להציל את כבוד התורה, חסל את עבודת האלילים ולבסס את התורה בחיי העם . (מלחמת דת-הפסקת הגזרות, החזרת עטרה ליושנה).

2.היהודים רצו לסלק את השלטון הסלווקי מכיוון שרצה לכפות את ההתייוונות ואת התרבות ההלניסטית על היהודים. (מלחמה לאומית בשלטון זר - סילוק השלטון הסלווקי).

3. המרד פרץ כמלחמה פנימית יהודית. המאבק התנהל בין החסידים למתיוונים, בין הדבקות בתורת משה להתיוונות שנתפסה כתופעה העלולה להשכיח מעם ישראל את תורתו. (מלחמת אזרחים–להפסיק את תופעת ההתיוונות (המאבק בין פרטיקולריזם-בדלנות לבין אוניברסליזם).

4.המרד נועד להחזיר לעם ישראל את עצמאותו המדינית ביהודה.