פעילות מס׳ 3- מצדה

שאלה מס׳ 1

א. אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים- אלוהים הוא היחיד שאליו צריכים להשתעבד , המחשבה שהם יצטרכו להכנע לרומאים ולהיות העבדים שלהם.

ב.נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

שאלה מס׳ 2

א.טיעון ראשון הוא שעדיף לחיות כעבד מאשר למות כי ערך החיים חשוב.

ב.אם כולם יתאבדו אז כולם ימותו ולא יהיה אפשר לשנות כלום אבל אם הם ילחמו נגד הרומאים אולי חלק מהם יצליחו לשרוד או לברוח או אולי אפילו ינצחו במלחמה.

Big image
Big image
מגישים: יובל ברזני, אלעד עמירה ועמית שמולק

כיתה: ח׳7