אני יודע מה עשית בקיץ האחרון

פעילות תחילת שנה

לכיתות הגבוהות - על מנת לשבור את הקרח מומלץ להראות את הטריילר

'I Know What You Did Last Summer' - Trailer (1997)

משחק רולטה - אני יודע מה עשית בקיץ האחרון

בוחרים תלמיד/ה מהכיתה, המורה מסובב/ת את הגלגל והתלמיד/ה מספר/ת בהתאם למה שהגריל/ה

אפשרות נוספת:

Big image