Marka Tescili

Marka Tescili


Modern dünya ve pazarlama faaliyetlerinin hızla değişmesi ve gittikçe daha değerli hale gelmesi neticesinde marka ve marka tescili kavramları oldukça önemli bir hale gelmiş ve marka tescili sorusu gündeme gelmiştir. Bu sayfamızda marka tescil konusunu ele alarak marka tescil ettirmek isteyenler için küçük bir rehber hazırladık.


Marka tescili neden gerekli?


Marka tescil sorusuna cevap vermeden önce bu sorunun kaynağı olan marka ve marka tescili kavramlarına kısaca değinmek gerekir.

Bilindiği üzere marka, en yalın tanımıyla “ayırt edici işaret” anlamı taşımaktadır. Marka tescili ise, bu ayırt edici işaretlerin birine ya da bir tüzel kişiye aidiyetinin yasalar önünde tasdikidir. Sonuç olarak bu kısa açıklamalardan şu sonuçları ortaya çıkarabiliriz.


En ayırt edici değeriniz markanızdır


Çok iyi bir ürününüz ya da çok iyi sunduğunuz bir hizmetiniz olabilir fakat o ürün ya da hizmeti üzerinde size ait olduğunu belli eden bir işaret bulunmaksızın sunmak, hem pazarlama faaliyetlerinizi oldukça güçleştirecek hem de rakiplerinizin arasında kaybolup gitmenize neden olabilecektir.

Örnek vermek gerekirse, bir elma her yerde ve her zaman elmadır fakat o elmanın üzerinde sizin markanızın bulunması, eğer başarılı bir markaysanız o elmayı daha değerli ve daha ayırt edilebilir hale getirecek ve o elmaya olan talebi artıracaktır.


Müşterilerinizle ürünleriniz arasındaki en önemli köprü markanızdır


Varsayalım ki çok iyi bir ürün ya da hizmetiniz var ve o konuda oldukça başarılısınız. Sonrasında piyasaya benzer ya da bambaşka nitelikte yeni ve insanların bilmediği yeni bir ürün sürmek istiyorsunuz ve bu aşamada, ilk silahınız markanız ve markanızın güvencesi olacaktır.. Ne olduğunu veya ne işe yaradığını bilinmeyen ürünler bile, başarılı bir marka güvencesiyle sunulduklarında insanlar tarafından talep görecek ve Taklitlerinizden ve kötü niyetli kişilerden marka tescili ile korunursunuz


Marka tescili yapmanın en önemli işlevlerinden biri de bu koruyuculuk unsurudur. Varsayalım ki tescil ettirmediğiniz bir ürün, hizmet ya da işaretiniz var ve iştigal ettiğiniz o işte çok başarılı oldunuz. Kötü niyetli bir kişi sizin tescil ettirmediğiniz o hizmet, ürün ya da işareti kendi adına tescil ettirerek o markanın sağladığı tüm menfaatleri kendisi kullanmaya başlayabilir ve hatta sizin o markayı kullanmanızı bile yasaklatabilir. Tescil ettirdiğiniz bir marka da yine aynı şekilde siz veya firmanı ya da izin vermediğiniz hiçbir kişi ya da kuruluş tarafından kullanılamaz.


Marka tescili zorunlu mudur?


Marka tescil hukuken herhangi bir zorlamaya tabi tutulmamıştır. Pekâlâ, tescil ettirmediğiniz ve başkasına ait olmayan bir marka ile faaliyet gösterebilir ve o markadan menfaat temin edebilirsiniz. Fakat yukarıda marka tescili neden gerekli başlığı altığında saydığımız nedenler itibariyle yasalar önünde olmasa bile siz bakımından ilkesel olarak marka tescili zorunlu kabul edilmelidir.


For more http://www.markatescilsepeti.com/blog