למורי לימודי הבחירה, פורצי הדרך

בהצלחה ביום א', עם הפעלת הבחינה המתוקשבת הראשונה בהיסטוריה

תשואות לכל העושים במלאכה - המלמדים היסטוריה ועכשיו גם עושים היסטוריה !

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה