זכויות האדם

מגישים: סתיו ישראל, קורל נונה, שרון רוטגייזר, בתאל שובייב