חומצות קרבוקסיליות

שרה קסל סתיו שועלי ועמרי פיטלוק

נוסחאות החומצה הקרבוקסילית

נוסחה מולקולרית : בכל חומצה קרבוקסילית הנוסחה המולקולרית מסתיימת בCOOH - אטום פחמן , שני אטומי חמצן ואטום מימן אחד .

דוגמא: HCOOH - חומצה מתנואית (פורמית)

נוסחת מבנה : o

וו

R-C-O-H

(הדוגמה הינה התמונה המצורפת לטקסט .)

תכונות החומר

תכונות פיזיקליות:

נקודות רתיחה גבוהות משל כוהלים מתאימים עקב קשרי מימן חזקים ורבים.

א. בחומצות הקשר OH- קוטבי יותר מהכוהל.

ב. קיים אטום חמצן נוסף המשתתף בקשרי המימן.

מסיסות מצוינת במים. ככל ש-R מתאריך, המסה עולה, המסיסות במים קטנה.

מסיסות טובה משל כוהלים בשל יכולתן ליצור קשרי מימן עם המים, כמו כן חלה תגובת בסיס חומצה עם מולקולות המים.


תכונות כימיות :

א. הולכה חשמלית בתמיסה.

ב. תגובת חומצה בסיס עם המים- PH חומצי.

RCOOH + H2O RCOO- + H3O+

ג. שחרור מימן בתגובה עם מתכות פעילות.

RCOOH(aq) + Mg(s) RCOO-(aq) + Mg+2 + 0.5 H2

ד. תגובה עם בסיס- תגובת סתירה.

RCOOH + NaOH RCOO- + Na+ +H2O


(בתמונה - חומצה פורמית )

שימושים

הרכב המולקולה

כל המולקולות של החומצות הקרבוקסיליות כוללות קרבוקסיל ( כלומר , את הנוסחה COOH) .

ניתן לראות זאת בשתי הדוגמאות הנתונות מצד ימין - בתחילת הנוסחה החומרים אינם זהים אך הם מסתיימים באותם החומרים .

סרטון הסבר (באנגלית) על חומצות קרבוקסיליות , תכונותיהן וסוגיהן

Carboxylic Acids and Esters | The Chemistry Journey | The Fuse School