Help! Problemen met water!

Liesl Desloovere IO groep: 2

IO water voor later: Waterverbruik en voedselproductie

De landen zoals Azië en Pakistan en nog veel andere trekken aan de alarmbel. Er worden droogteperiodes voorspelt die meer dan drie maanden zullen duren, er is ooit al eens een droogteperiode geweest maar dan in 1990 tot 2005 maar deze keer wordt dit twee keer zo hard. Dit heeft als gevolgen dat de boeren geen gewassenen meer kunnen kweken want er is nood aan irrigatie. En daardoor is er een voedselzekerheid.

De watervoetafdruk is een hoeveelheid water en ook een hoeveelheid water die vervuild word en de productie die wij consumeren en over de hele productie. 2 voorbeelden van producten die ervoor zorgen dat je voetafdruk hoog is. Je hebt bijvoorbeeld in Turkije katoen waar ze consumeren of een ander voorbeeld is als je denkt aan de aardbeien van Zuid-Spanje die daar leiden tot uitdroging van wetten.

De vegetariërs en de watervoetafdruk:

Water heeft per kilogram 15000 liter water nodig dit betekent dat dit komt doordat veevoeder wordt getransporteerd(bijvoorbeeld naar Brazilië) en dit kost ons heel veel water, maar als je een koe hebt die hier in de wei staat kost dit veel minder water. Zo kan je dus besluiten dat vegetariërs een veel lagere watervoetafdruk hebben dan gewone mensen die wel vlees eten.

Als je voedsel gaat overbrengen van het ene naar het andere land dan verspil je soms heel veel water en dat kan een gevolg hebben voor de verhoging van de watervoetafdruk.

Wat kost water?
Arjen Hoekstra over watervoetafdruk in ScienceFlash