חינוך ותרבות

בגטו וילנה

חיי התרבות


בווילנה היו חיי תרבות יהודית עשירה לפני המלחמה והיא נודעה כ"ירושלים של ליטא". חיי התרבות בגטו היו התקיימו בכמה תחומים כמפורט להלן:

תרבות המוזיקה:

הוקם בית ספר לנגינה ובו למדו נגינה בפסנתר, כינור, שירה ותיאוריה.

הוקמה מקהלה סביב האידאולוגיה הציונית, ומקהלה קטנה נוספת אשר ביצעה שירים חלוציים, שירים על טקסטים תנ"כיים, שירים חסידיים וכדומה. ל"ברית עברית" היה גם תאטרון עברי. מקהלה ביידיש הופיעה בשירים ביידיש - בעיקר שירי עם - בליווי תזמורת וכן הייתה מקהלה אשר שרה שירים דתיים.

וילנה בתקופת השואה: חיי היום-יום בגטו