נשיאי ישראל

האם נחוץ נשיא במדינת ישראל? מגיש: דניאל דוידוב