רצינו שתדעו 11

9 בנובמבר 2013, ו כסלו תשע"ג, 75 שנה לליל הבדולח

75 שנה לליל הבדולח

לרשותכם חומרי עזר לציון המועד בכיתות, מומלץ להפיץ ברשימות התפוצה שלכם:


פרסומי מנהל חברה ונוער: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/sederyom122b.htm


כתבה ב-ynet:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4451089,00.html

מפגש מיוחד לגיבוש שאלת הבעת הדעה

רובכם המכריע בחר להיפגש ב-10 בדצמבר.אי לכך ניפגש כולנו ביום ג', 10 בדצמבר 9:00-15:00 במשרד החינוך בתל אביב.


המפגש יוקדש כולו לעיבוד ההנחיות למורים בנושא. הינכם מתבקשים להקדים ולשלוח אלי או אל גלעד דוגמאות לשאלות הבעת דעה. שאלות אלה תהוונה בסיס לדיון במפגשנו.


אנא שריינו לעצמכם את היום המדובר.

הפירסומים האחרונים בתקשורת

ביום חמישי האחרון פורסם בתקשורת כי בכוונת השר לאחד את מקצועות הלימוד בספרות ולשון עברית ובאזרחות והיסטוריה. התגובות לא אחרו להגיע אלי, כמו גם - אליכם.מאחר ולא פורסמה הודעה רשמית - מוקדם להתייחס לרעיון. כפי שכבר הבהרתי במפגשנו האחרון, במשרד נדונות בימים אלה מגוון הצעות שונות ומשונות, אך טרם התקבלה החלטה.

בינתיים המורים מגיבים בקבוצת הפייסבוק וגם לשם כך הקבוצה קיימת. זו העת לחזור ולבקש מכם להיכנס מידי פעם לקבוצה על מנת להתעדכן בהלכי הרוח של המורים, ולענות על שאלות במידת הצורך.

ימים מרוכזים בחופשת החנוכה

ביום חמישי האחרון נפגשתי עם אנשי האוניברסיטה הפתוחה כדי לגבש את הימים המרוכזים.


הנושא המרכז של הימים יהיה הנושא השנתי - 'האחר הוא אני'.


יתקיימו 3 ימים במתקני האוניברסיטה הפתוחה:


בצפון - בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בבית בירם - יום א' 1 בדצמבר

במרכז - בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה - טרם נקבע

בדרום - בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בבית יציב - טרם נקבע


לכל הימים תתקיים הרשמה מוקדמת לאור מספר המקומות המוגבל.


אני מקווה שנוכל להכריז על המועדים במרכז ובדרום, כבר בימים הקרובים. המועד תלוי בזמינות האולמות המדוברים ונוחות המרצים המועדפים עלינו.

מומלץ מפמ"ר

מייה מוסיפה כל העת אתרים נוספים מומלצי מפמ"ר. חשוב להפנות את המורים למדור המתאים באתר כדי שיהנו מההמלצות המקסימות.


שבוע טוב ומשמעותי

אורנה