Educació Emocional

Taller per a mares i pares: Els conflictes a l'adolescència

INSTITUT FRANCESC MACIÀ

Educació emocional, per a què?

Des que neixem aprenem a gestionar les nostres emocions tal com ho fa el nostre entorn. Aquest fet condiciona els valors, els afectes, les actituds i maneres de comportar-se que el/la nen/a adopta i pren especial rellevància a l'adolescència, quan el/la nen/a es s'enfronta a molts canvis: canvis físics, accés a l'institut, major exigència dels estudis, decissions importants a la seva vida....


L'ambient familiar te unes funcions educatives i afectives molt importants. L'escola completarà aquesta tasca però, en cap cas, substituirà els pares.


El context familiar és una oportunitat idònia per al desenvolupament de les competències emocionals. El sí de la família és un continu d’emocions, on el conflicte es fa inevitable. La gestió positiva de conflictes és un aprenentatge que s’inicia en la família i que fomenta l'autonomia de l'adolescent que camina cap a l'edat adulta.

És important que mares i pares prenguin consciència de la rellevància i desitgin formar-se amb la doble finalitat d’aprendre a exercir la intel·ligència emocional en sí mateixos i per contribuir a que els seus fills la desenvolupin.


En aquest taller, adreçat a mares i pares, donarem unes pinzellades teòriques sobre què són les emocions, com condicionen el nostre benestar i les nostres relacions familiars.


Així mateix, facilitarem eines pràctiques per aprendre a regular les emocions pròpies i dels fills/es davant els possibles conflictes, promoure l’autonomia emocional i millorar la comunicació.


Verònica Losa

Llicenciada en Economia, Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, Postgrau en Desenvolupament del Talent, Màster en Programació Neurolingüística i en formació en Teràpia Gestalt. Desenvolupa la seva activitat professional dintre de l’àmbit de la gestió de la recerca i de la formació en Educació Emocional.