תעודת זהות אלסקה

מגיש : נדב

אזור סביבת החיים

מערב לקנדה בצפון אמריקה

מאפיני הסביבה הדוממים

שלג קרחונים הרי געש ומרבצי נפט ענקיים

*

!

מרכבי הסביבה החיים

דגים : סלמון

יונקים : דב גריזלי דב שחור דב קוטב דב זאבים

קודיק איל קורא איל הצפון

יונקים ימים : כלב ים, אריה ים, לוטרה ולווייתנאים.

זוחלים : מועטים בגלל הקור

קשרי קיום

טורף נטרף : הזאבים צדים בלהקה את האילים הקוראים ואת אילי הצפון

תחרות בין דב הגריזלי לדב השחור בגלל הסלמון

סרט אלסקה