Alzheimer

Dementie

Wat is Alzheimer?

Alzheimer is de meest voorkomende dementie van dementie. Alzheimer is ongeneeslijk. De ziekte komt meestal voor bij ouderen van 65 +. Bij alzheimer dementeer je in een keer heel snel.


Oorzaak

Kenmerkend voor alzheimer is de verstopping van hersencellen of neuronen door eiwitophopingen (plaques) en vezelknopen (tangles). Het is nog niet zeker of deze plaques en tangles de ziekte veroorzaken of dat ze er een gevolg van zijn. Naar deze theorieën wordt daarom verder wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Verschijnselen van Dementie.

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen. Maar ook:

  • zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd.
  • zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
  • het juiste woord vinden.
  • nieuwe dingen leren.
  • zijn emoties onder controle houden.
  • beslissingen nemen.
  • rekenen en met geld omgaan.

What is Alzheimer's disease? - Ivan Seah Yu Jun