Niet duurzame en duurzame energie

Nadine Leidelmeijer, Ryan van Keken en Ramon Uppelschoten

Inleiding

Deze poster gaat over het verschil tussen duurzame en niet-duurzame energiebronnen. We bespreken de verschillen tussen de bronnen. Als bron hebben we aardolie en windenergie.

Ook hebben we het over de voor en nadelen, van beide energiebronnen.

Niet-Duurzame energiebron, aardolie

Aardolie is miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van dode organisme. Om uit aardolie energie te halen laat je het verbranden in een Thermische centrales. Door die verbranding krijg je dus energie, voor bijvoorbeeld voertuigen te laten rijden

Duurzame Energiebron wind.

Windturbine of windmolen kan windenergie omzetten in elektrische energie. De wieken van de turbine worden door de wind omhoog geduwd, waardoor een draaiende beweging ontstaat. Door middel van een generator uit een centrale wordt deze beweging omgezet in elektriciteit.

Vergelijking

  • Niet duurzame energiebronnen kunnen opraken, duurzame niet.
  • Duurzame energie is milieuvriendelijk, Niet duurzame niet
  • Niet duurzaam word opgewekt met fossiele brandstoffen. Duurzame alleen met natuurlijke elementen.


Voordelen van Duurzame energy: minder erg voor het milieu.

Voordelen van niet duurzame energy : hangt niet af van de natuur en het weer


Nadelen van Duurzame energy: je bent afhangkelijk van het weer

Nadelen van niet duurzame energy: het vervuild het milieu en raakt op.

Conclusie

Duurzame energie bronnen zijn beter doordat er geen fossielenbrandstoffen vrij komt, waardoor het broeikaseffect minder word, het is beter voor het milieu.
Niet-duurzame energie raakt op, waardoor het belangrijk is dat we meer gaan doen met Duurzame energie, aangezien die niet op gaat.

Wij vinden Duurzame energy beter dan niet duurzame energy want:

1. veel beter voor het milieu

2. het raakt nooit op

3. Duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk