אבוש!

אני אוהבת אותך מאוד!

אבא:

תמשיך להיות אבא עוזר תומך ומצחיק...
מוקי - ילד של אבא