Mõttekoda

16.11.2015

Teema

Arutame seda, kuidas teised meid paremini leiaksid ja mõistaksid.

Koht ja algus

Skype kell 20.00-23.00