4 c's

Customer Solution

Customer solution is de meerwaarde van een product.


Het belangrijkste verschil tusen de p en de c is dat de c een probleem oplost van een klant. Je zou dit online kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een vraag te stellen als wilt u ook van die vervelende muggen af?


Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit de visie van de consumenten. Een productvoordeel is namelijk pas een verkoopargument als het op de bewuste consument van toepassing is.

Unique Selling Proposition (USP)
Big image

Cost to customer

Het verschil tussen de p en de c is dat bij de c het ook gaat om het gemak. bijv. als een product morgen in huis kan zijn mag het ook wel iets meer kosten. Bij de p gaat het alleen om hoe duur het product is. Je kan dit toepassen online door bijvoorbeeld te zeggen vandaag besteld is morgen in huis.

The Real Cost of Repairing an Aluminum Ford F-150 | Consumer Reports
Big image

Convenience

Het verschil met deze c en de p is dat het om het gemak gaat. Is de website makkelijk te gebruiken? Is het een logische site? Is de betaalmethode simpel? Bij de p van plaats ging het er om of de locatie makkelijk te bereiken was. Je kan deze c makkelijk online toepassen door je site gemakkelijk te maken en alles logisch neer te zetten.
Penn National Insurance Online Convenience
Big image

Communication

Het verschil tussen de c en de p van Promotie is in dit geval hetzelfde alleen is de c wat uitgebreider. Het gaat er dan om hoe de communicatie is met de klant en of de klant genoeg informatie online kan vinden over de onderneming waar je werkt. Je kan dit online toepassen door de informatie die de klant moet hebben duidelijk op je site te zetten en door bijvoorbeeld een wikipedia pagina aan te maken.
Online Video: An effective Marketing & Communication Tool
Big image