קווי 67 בפעולה

הגדלת המדינה

איפה הגבול עובר

קווי שביתת הנשק היו בעלי אופי צבאי טהור, הוכנו בחופזה כשהדאגה העיקרית הייתה שימת קץ לשפיכות הדמים בהקדם האפשרי ונועדו לספק שלב מעבר רגוע להסכם שלום סופי. כתוצאה מכך קווי שביתת הנשק נקבעו בלי התחשבות בגבולות הכפרים או בזכויות המים. הם מהווים, למעשה, הסכמים לאי התקפה לפרק זמן בלתי מוגבל, אך אינם מכילים בתוכם שום הוראה לכינון יחסים נורמליים בין מדינות שכנות.

דעתי על קווי 67

לדעתי קווי 67 זה לא טוב מכיוון שישראל לא צריכה להצטופף בגלל הערבים ואנחנו הישגנו את השטח שלנו בזכות עצמנו ואנחנו לא צריכים לתת אותם סתם ככה וזאת דעתי בנושא זה