xstream HBO

eerste bijeenkomst

Introductie met Padlet en you-tube filmpje 20 minuten

5 minuten: Starten met een padlet; Je reageert op de volgende vraag: Na deze MBO opleiding ga ik naar het HBO. Ik verwacht daar het volgende van........

5 minuten nabespreken.

Doel van komende 9 weken HBO xstream: je krijgt inzicht in de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol het HBO te kunnen volgen in de komende negen weken

Kijk ter introductie naar het You-tube filmpje PRO hbo

Onderleggers van xstream uitleggen; 45 minuten

Wat betekent nu eigenlijk HBO Xstream????

Aan het eind van deze les weet je wat deze xstream methode inhoudt.

Je hebt hiervoor nodig de site http:/fcsprint2.nl/bronnen/

De docent verdeeld de klas in drie groepen. Elke groep krijgt een van de onderstaande opdrachten. De groep krijgt 30 minuten voorbereidingstijd en samen ongeveer 15 -20 minuten presentatietijd. Print opdracht 1,2,3, uit en deel ze uit!

(Adviseer de cursisten voor de presentatie gebruik te laten maken van bijvoorbeeld een Wordle, Glogster, Smore, Padlet, etc.)groep 1

Ik verwacht dat jullie, als groep, over 30 minuten een presentatie geven waarin de volgende vragen beantwoord worden.

1. Welke 3 aspecten volgens Daniël Pink tot motivatie leiden?

2. Hoe motivatie bij jou werkt?

3. Wanneer jij afhaakt en je niet meer gemotiveerd bent?

4. Wat kennis over MOTIVATIE nu voor jouw LEREN betekent op het Friesland College?

5. Een beschrijving van wat voor jou een inspirerend leerklimaat is én wat is daarbij nodig is?Groep 2.

Ik verwacht dat jullie, als groep, over 30 minuten een presentatie geven waarin de volgende vragen beantwoord worden.


1. Welke 2 mindsets er zijn volgens Carol Dweck?

2. Welke mindset jij hebt?

3. Een voorbeeld vanuit de opleiding die je nu volgt waaruit blijkt wat jouw mindset is?

4. Wat kennis over mindsets nu voor jouw LEREN betekent op het Friesland College?
Opdracht 3

De 8 succesfactoren van Richard St. John.

Ik verwacht dat jullie, als groep, over 30 minuten een presentatie geven waarin de volgende vragen beantwoord worden.


1. Wanneer jij voor het laatst succes hebt gehad?

2. Dat je elk geval 2 succesfactoren noemt van Richard St. John die jij toen hebt ingezet?

3. Wie jij uit het openbare leven bewondert op dit moment?

4. Welke succesfactoren van Richard St. John hij/zij daarbij inzet?

5. Welke succesfactor jij, in deze fase van je opleiding, nu als eerste zou willen ontwikkelen?

Bewustwording van van A en C gedrag 20 minuten.

Om dit leertraject goed te kunnen volgen en ook om goed om te kunnen gaan met autonomie vraagt dat bepaald gedrag van cursisten (en ook bepaald gedrag van de docent uiteraard).

Dat zelfde geldt voor een growth mindset. Wil je een growth mindset zijn, in je opleiding of in dit leertraject, dan vraagt dat ook bepaald gedrag van jou als cursist én voor jou als docent.

We noemen dat in X-Stream A en C gedrag. Zie daartoe bronnen, of zie pagina hierna.

Voor de docent: Zet de tekst A en C cursist op de beamer.

Opdracht

Lees de tekst die hoort bij A en C gedrag en werk de bijbehorende vragen uit.

Duur: 20 minuten.

De A cursist

Ik heb een moderne docent nodig. Ik kijk af en toe naar youtube filmpjes, msn soms, zit soms op facebook, bel misschien, haal koffie wanneer ik wil, maar het grootste deel ben ik geconcentreerd aan het werk. Ik controleer zelf de kwaliteit van mijn werk.

Als ik klaar ben met mijn werk, vraag ik zelf om nieuw werk. Ik kom met voorstellen om de kwaliteit van mijn werk te verbeteren. Als ik vastloop pruts ik even door en pas daarna ga ik vragen stellen. Ik praat, stel vragen en vraag door bij anderen.

De C cursist

Ik heb een klassieke ’docent’ nodig. Die moet mij in de gaten houden, want anders ga ik msn-en, you tube filmpjes bekijken, of ik ga op facebook. Die klassieke ‘docent’ moet mijn werk controleren, want dat doe/kan ik niet zelf. Die ‘docent’ moet ook opletten of ik klaar ben met mijn werk. Ik zeg dat niet zelf. Hij geeft ook aan wanneer er (voor mij) koffiepauze is. Ik kom niet met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Als ik vastloop ga ik doorprutsen. Ik ben voornamelijk alleen bezig.

Opdracht: beantwoord de vragen en onderbouw je antwoorden.

  1. Welk gedrag heb jij? Licht je antwoord toe.

  2. a. Als je een C type bent, hoe kun je een A type worden?

b. Wil je dat ook?

c. Als je een A type bent; geef een voorbeeld uit je opleiding waaruit dat blijkt?

  1. Welk type docent heb jij nu nodig? Een A of een C type? Leg uit!

  2. Welk gedrag wordt er verwacht op het HBO? Licht dit toe!

  3. Wat leidt nu bij jou, als je op school zit, tot A gedrag?

  4. Welke rol speel JIJ in de ‘klas’ om gezamenlijk te komen tot A gedrag?

Opties voor Marjolijn en Phil...

*Bespreken van verdere plannen voor dit studieblok/ contacten HBO/ bezoek HBO/ onderzoeksmethode plus presentatie/ etc, etc.

*You-tube filmpje bekijken van problem based learning; eerste link met HBO onderzoekswerkvorm