פרס היום

"בפרס היום":ידיעות מרעישות נקמה במלך, תליית מרדכי ועוד...

מזימה לרציחת המלך

ידיעה מרעישה,שני אנשים ושמם בגתן ותרש שהיו גם סריסי המלך תכננו לרצחו,למרבה המזל של המלך,מרדכי היהודי ראה והבין זאת ורץ לדווח למלך על מזימה זו.

בגתן ותרש נתפסו והמלך הודה למרדכי.

Big image

אסתר גילתה את מוצעה לפני המלך

אסתר הייתה צריכה לגלות למלך שהיא יהודייה כדי שהמלך ידע שאם המן רוצה לרצוח את היהודים בסופו של דבר יפגע גם באסתר בגלל שהיא יהודייה
Big image

המן ומרדכי...

המן עבר ברחוב ומרדכי עשה לו דווקא ולא ישתחווה לא כמה וכמה פעמים ומזה גרם להמן פלפל חריף בפה עד שיצא לו עשן מהאוזניים וראשו היה אדום.

לכן המן רצה להשמיד את כל היהודים.

מרדכי דיבר עם אסתר ואסתר דיברה עם על כך.

והעם ניצל.


המן מרדכי והעץ (המשך יבוא)

תוכניתו של המן לא הצליחה ולכן תחנן לתלות את מרדכי באופן אישי,והכין את העץ לתליית המן ואז המלך גילה שמרדכי דוד של אסתר ופיטר את המן מתפקידו...(המשך יבוא)

המן מרדכי והעץ

לאחר פיטורו של המן מתפקידו המלך ציווה לתלות את המן ובמקרה העץ שהכין המן לתליית מרדכי היה שם ושם נתלה המן בן המדתא במקום מרדכי היהודי.(צוחק מי שצוחק ראשון),(נהפוך הוא)
Big image