עבודת הגשה

עבודת הגשה לחופית.

חטיב אחרון הבילוים מקיף ג העמית , כיתה :ח4