המלך שלמה

היום אנחנו נכיר את שלמה יותר טוב מי הוא בעצם שלמה המלך ?

שלמה שכולנו מכירים וניכר

שלמה הוא בנם של דוד והבת שבע הוא השני בין כול האחים דוד נתן לו את המלוכה בצוואה ולא לאדוניה בן של הבן של הראשון של חגית שהייתה אחת מנשים של דוד . שיינקום ביואב בן צרוייה וציווה עליו שיבנה את בית המקדש הראשון ולא לאדוניה הבן הראשון הבן של חגית שהייתה אחת מהנשים של דוד . אלוהים נתן לו לבחור את מה שהוא רוצה ושלמה לא בחר במלוכה או חיים ארוכים או כסף הוא בחר בחכמה ובכוח לשפוט משפט הוגן . הוא התחתן עם בת פרעה ליישר קויים ומלכת שבא באה לבקר בארמון היא בחנה את שלמה בכמה המבחנים והיא רצתה להיות בטוחה שאלו הכוחות והחכמה שיש לשלמה והתפאלה וגילתה שכול השמועות עליו נכונות .