STÆR2JA05

Stærðfræði - jöfnur og algebra

Áfangalýsing

Í áfanganum er unnið með liðun, þáttun, jöfnu beinnar línu, 2. stigs jöfnur, fleygboga og talningarfræði. Margliður og ójöfnur, veldi og rætur, föll, gröf og hagnýtingu hornaföll.

Markmið:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • deilanleika og frumþáttun talna, lotutugabrotum, náttúrulegum tölum, heilum tölum, ræðum tölum, rauntölum og bilum á rauntalnaásnum

 • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings og algildi

 • jöfnum af fyrsta og öðru stigi og ójöfnum

 • veldum, rótum og veldareglum

 • margliðum; þáttun, núllstöðvum og deilingu þeirra

 • beinum línum og fleygbogum og skurðpunktum grafa

 • föllum og hnitakerfi

 • hagnýtingu hornafalla

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leysa jöfnur og ójöfnur

 • beita veldareglum og meðhöndla rætur og brotna veldisvísa

 • finna núllstöðvar margliða, deila margliðum og þátta þær

 • meðhöndla föll og gröf

 • hagnýta hornaföll

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að :

 • geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt

 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna

 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau

 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni

 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur