שמיטה - הרפיה

לחוש ביד ה',

להרפות מהצריך והמוכר....

להאמין !

Big image