SpaceIL

YOAV&TAL

מבוא...

SpaceIL היא חברה ישראלית שמשתתפת בתחרות Google Lunar X PRIZE תחרות שמטרתה להנחית רובוט שינוע למרחק של 500 מטר וישדר תמונות ונתונים חזרה אל כדור הארץ.

מידע

SpaceIL היא קבוצה שהוקמה על מנת להתחרות בתחרות "Google Lunar X PRIZE" לזכות בפרס שהוא "20 מיליון דולר!" ולתרום אותו לחינוך ולימוד מדעים בארץ ישראל.

הקבוצה מונה מעל 200 חברים המשמשים בתפקידים שונים, כאשר מעל ל-95 אחוזים מהם מתנדבים.

רצון העמותה הוא להגדיל את מעצמת ההיי טק הטכנולוגיה והחינוך בישראל.

למה הם חלוצים בעיננו

הם חולצים בעיננו בגלל מספר סיבות:

1. SpaceIL היא חברה מיוחדת במינה כיוון שהיא החברה הישראלית הראשונה בישראל שעשתה את הדבר הזה של להטיס חללית לחלל.

כלומר אף אחד עוד לא בא ואמר "אני עכשיו משתתף בתחרות גדולה לפתח חללית ראשונה בישראל על הירח, כדי לזכות בכסף ולהעניק אותו ללימודי מדעים בארץ ישראל".

2. מה שעוד יותר מיוחד בחברה זה שהיא ללא מתרות רווח כלומר היא מתכוונת לתרום את כול הכסף שהיא שהיא תקבל עם תזכה ללימודי מדעים וחינוך בארץ ישראל.

ממש כמו פעם שהחלוצים עבדו לא בשביל כסף את בשביל לפתח את המדינה.

3. עוד סיבה זה שהחברה התפתחה מ3 אנשים להיות חברה גדולה מלאה במתנדבים שרוצים להגדיל ולקדם את החברה.

הכוונה שיש מלא מתנדבים שלא רוצים להרוויח כסף הם רוצים לתת יד ולעזור.

המתנדבים בחברה מרצים לילדים בבתי ספר שונים על התוכנית על השיגור החללית וכול מה שקשור בתחרות.

4. לפיתוח חללית צריך הרבה מאמץ ידע וסבלנות מה שאין לכל אחד ואחד מאיתנו... וזה ממש כמו פעם לא לכל אחד היה את המאמץ הסבלנות ואת הכוח לבצע את עבודות החלוצים.

Big image